A segítő folyamat

Kisebb gyermekek esetében az első beszélgetésre a szülőt, szülőket várom, mely során lehetőség nyílik a probléma mélyebb megismerésére. Kamaszok esetében az első interjú a szülővel és a serdülővel közösen történik. Az első vagy a második alkalommal sort kerítünk az anamnézis felvételére, vagyis a gyermek fejlődéstörténetének áttekintésére.

Az ezt követő, 4-5 alkalmat magába foglaló diagnosztikus fázisban a gyermek és problémájának megismerése történik kétszemélyes helyzetben. A gyermekkel való beszélgetés, játékának megfigyelése, különböző tesztek, rajzok valamint a szülők által kitöltött kérdőívek segítik a probléma hátterében meghúzódó tényezők feltárását.

A diagnosztikus fázis végét a szülőkkel való konzultáció zárja, mely keretében megosztom tapasztalataimat a gyermekkel kapcsolatban valamint javaslatot teszek a változás elérése érdekében. A szülők ez alkalommal visszajelzést adhatnak a gyermek otthoni, iskolai/óvodai működésével (esetlegesen a változásokkal) kapcsolatban. A beszélgetés végén megállapodunk a további alkalmak szükségességében vagy a folyamat lezárásában (a probléma megszűnése esetén). Egyes esetekben néhány alkalom elégséges a problémák rendezésére, míg huzamosabb ideje fennálló nehézségek hosszabb együttműködést indokolnak.

Amennyiben a találkozások folytatása mellett döntünk, rendszeres pszichológiai foglalkozások keretében segítem a gyermeket a probléma megoldásában. A gyermekkel való munka mellett minden esetben elengedhetetlen a szülővel való rendszeres konzultáció a segítő folyamat során.

Bizonyos esetekben elégséges lehet mindössze egyetlen hosszabb konzultáció a szülőkkel. Ezek rendszerint jól körülhatárolható, rövid ideje fennálló kisebb nehézségek vagy bizonyos gyermeknevelési dilemmák, kérdések (pl. válás kommunikálása a gyermek felé, hisztik kezelése a mindennapokban stb.).

Munkámat pszichológusi titoktartás kötelezettsége mellett, az információk bizalmas kezelésével végzem.